BIP

Elektroniczna skrzynka podawczaAdres
skrzynki e-PUAP: /podstawowa3/skrytka

lub na adres mailowy Szkoły

sp3@oswiata.tychy.pl

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-05 21:19:43 Zmiana publikacji sp3tychy
2 2014-10-30 10:23:57 Zmiana publikacji sp3tychy
3 2014-03-10 09:36:12 Zmiana publikacji sp3tychy


stronę wyświetlono 1839 razy Artykuł wyświetlony 1839 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.