BIP

Elektroniczna skrzynka podawcza

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna


Adres
skrzynki e-PUAP: /podstawowa3/skrytka

lub na adres mailowy Szkoły

sp3tychy@op.pl

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-12-05 21:19:43 Zmiana publikacji sp3tychy
2 2014-10-30 10:23:57 Zmiana publikacji sp3tychy
3 2014-03-10 09:36:12 Zmiana publikacji sp3tychy
4 2012-10-10 10:51:11 Zmiana publikacji sp3tychy
5 2012-10-10 10:43:17 Zmiana publikacji sp3tychy
6 2012-10-10 10:42:33 Zmiana publikacji sp3tychy
7 2012-10-10 10:41:31 Zmiana publikacji sp3tychy
8 2012-10-10 10:32:44 Zmiana publikacji sp3tychy
9 2012-10-10 10:29:54 Zmiana publikacji sp3tychy
10 2012-09-17 08:05:35 Dodanie publikacji sp3tychy


stronę wyświetlono 158 razy Artykuł wyświetlony 158 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.