BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI PROWADZONYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W TYCHACH


 

 

 

Lp.

Nazwa prowadzonego rejestru, ewidencji

Osoba odpowiedzialna

Kontakt

Forma

papierowa/elektroniczna

Dostęp

Uwagi

1.

Księga ewidencji dzieci

Izabela
Malicka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa/elektroniczna

w
godzinach pracy sekretariatu szkoły

*

2. 

Księga uczniów

Katarzyna Kokoszka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa/elektroniczna

*

3.

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły i ich duplikatów oraz zaświadczeń OKE

Katarzyna Kokoszka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

*

4.

Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Katarzyna Kokoszka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

*

5.

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Izabela
Malicka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

*

6.

Rejestr wydanych kart rowerowych

Izabela
Malicka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

*

7.

Rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Katarzyna Kokoszka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

*

8.

Ewidencja czasu pracy pracowników szkoły

Katarzyna Kokoszka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

*

9.

Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

Marek
Knapczyk

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

 

10.

Rejestr korespondencji (spisy spraw)

Katarzyna Kokoszka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

 

11.

Rejestr skarg
i wniosków

Katarzyna Kokoszka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

 
 

12.

Ewidencja środków trwałych
i wyposażenia SP-3

Izabela
Malicka

32 227-32-86

sp3@oswiata.tychy.pl

papierowa

 

 

* zawiera treści prawnie chronione, które powinny ulec wyłączeniu na zasadach określonych w art.8 ust. 5 ustawy
o dostępie do informacji publicznej

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Sporządziła: Izabela Malicka

Tychy, dn. 16.01.2020 r.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-01-16 11:45:24 Zmiana publikacji Izabela Malicka
2 2020-01-16 11:44:53 Zmiana publikacji Izabela Malicka
3 2020-01-16 11:43:41 Zmiana publikacji Izabela Malicka


stronę wyświetlono 2163 razy Artykuł wyświetlony 2163 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.