BIP

Załatwianie spraw

Godziny urzędowania:
 

Sekretariat szkoły:
poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Dyrektor szkoły mgr Marek Knapczyk
w godzinach pracy szkoły, po uprzednim umówieniu się

Wicedyrektor szkoły mgr Barbara Pałczyk
w godzinach pracy szkoły, po uprzednim umówieniu się

 
 
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.
Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-09-04 07:31:05 Zmiana publikacji sp3tychy
2 2016-10-03 10:10:44 Zmiana publikacji sp3tychy
3 2012-06-18 08:24:19 Zmiana publikacji sp3tychy


stronę wyświetlono 5891 razy Artykuł wyświetlony 5891 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.